Kampactiviteiten.nl

Algemene voorwaarde

 

1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarde gelden voor alle overeenkomsten tussen kampactiviteiten.nl en lasergamenhuren.nl hieronder genaamd kampactiviteiten en huurders.

1.2 Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig

1.3 Bij het aangaan van een huurovereenkomst gaat men akkoord met de algemene voorwaarde

 

2. Huurovereenkomst

2.1 Een huurovereenkomst komt tot stand wanneer schriftelijk dan wel mondeling uitvoering is gegeven voor een overeenkomst

2.2 De overeenkomst heeft alleen betrekking op producten en diensten welke in de overeenkomst staan vermeld.

2.3 Kampactiviteiten.nl Behoud zich het recht om ten alle tijden de huurovereenkomst bij gebreken te annuleren

 

3. Annuleren

3.1 Annulering van de huurovereenkomst is alleen per mail mogelijk

3.2 Bij Annulering van de huurovereenkomst worden de volgende percentages in rekening gebracht

Er worden geen kosten in rekening gebracht bij Annulering voor 21 dagen voor levering

10% van de huurprijs bij annulering voor 14 dagen voor levering

25% van de huurprijs bij annulering voor 7 dagen voor levering

50% van de huurprijs bij annulering van 7 dagen of minder voor levering of het niet opkomen halen van de goederen op de afgesproken dag/tijdstip.

 

4. Ophalen

4.1 Indien de huurder het gehuurde zelf afhaalt kan dit alleen op de afgesproken dag en tijdstip.

4.2 Kampactiviteiten is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen door of tijdens het vervoer van het gehuurde.

4.3 Bij het helpen met in/uitladen is kampactiviteiten.nl niet aansprakelijk voor eventuele veroorzaakte beschadigingen.

 

5. Bezorgen/Retourneren

5.1 Indien het gehuurde wordt geleverd wordt het gehuurde naar de afgesproken Locatie verstuurd.

5.2 De verzendkosten bedraagt 20 euro.

5.3 Bij verzending is het Retourneren in de verzendkosten inbegrepen.

5.4 Het gehuurde dient Maximaal 1 dag na de laatste huur dag retour gestuurd te worden.

 

6. Betaling

6.1 De betaling dient tenzij anders overeen gekomen uiterlijk 2 dagen voor verzending per bank te zijn voldaan.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Kampactiviteiten is in geen geval aansprakelijk voor opgelopen schade door gebruik van de gehuurde materialen.

7.2 Kampactiviteiten is in geen geval aansprakelijk voor opgelopen schade aan derde door het gebruik van het gehuurde.

7.3 De huurder is aansprakelijk voor alle Schade aan het gehuurde ook al is dit overmacht.

7.4 Bij vernieling/beschadiging van het gehuurde zal Kampactiviteiten de gelede schade verhalen op de huurder ook al is dit buiten zijn of haar doen om gebeurd.

7.5 De huurder dient zelf voor de benodigde verzekeringen en vergunningen te zorgen.

7.6 Kampactiviteiten.nl Hanteert een minimum leeftijd van 16 jaar voor het Begeleiden van de gehuurde materialen.

 

8. Overig

8.1 De verhuurde goederen blijven ten alle tijden eigendom van Kampactiviteiten

8.2 Het is niet toegestaan om het gehuurde door te verhuren aan derden.