Kampactiviteiten.nl

Wie ben ik

 

Wie ben ik is een spel voor (jonge) kinderen. De deelnemers proberen door elkaar vragen te stellen er achter te komen wie of wat ze zijn.

 

 

Materiaal:

  • Kaartjes met bekende namen/materialen er op

 

Aantal teams: 1

Aantal spelers per team: 6+

Tijdsduur: +/- 20-30 min

 

Doel: zo snel mogelijk raden wie of wat je bent

 

Voorbereiding:

Markeer een speelveld waarbinnen de deelnemers moeten blijven.

Bedenk verschillende bekende personages en voorwerpen en schrijf deze op “kleine” kaartjes.

 

Omschrijving:

De deelnemers krijgen allemaal een kaartje met een naam of voorwerp er op. Deze spelden ze op hun rug of houden hem tegen hun voorhoofd zodat iedereen hem kan lezen behalve zij zelf. Hierna gaan de deelnemers het speelveld in. De deelnemers zoeken een andere deelnemer op en mogen deze 1 vraag stellen om er achter te komen wie of wat ze zijn. Nadat ze elkaar 1 vraag hebben gesteld moeten ze een nieuwe deelnemer zoeken en mag je elkaar opnieuw een vraag stellen. Als je denkt dat je weet wie of wat je bent ga je naar de spelleider en mag je 1x raden wie of wat je bent. Heb je het goed dan krijg je een nieuw kaartje. De deelnemer met de meeste goed gerade kaartjes wint.

Download hier de pdf versie van de uitwerking.